U bent hier

Tarieven peuterspeelzalen (Wijchen)

Om kinderen van 2 tot 4 jaar de kans te geven om samen met andere kinderen te spelen, subsidieert de Gemeente Wijchen het peuterspeelzaalwerk. De Gemeente Wijchen kent grote waarde toe aan het wijkgebonden peuterspeelzaalwerk en wil dit graag in stand houden. Ook de eerste stap is van mening dat het peuterspeelzaalwerk een zeer waardevolle voorziening is voor jonge kinderen.

Door ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. De ouderbijdrage wordt berekend aan de hand van het gezinsinkomen. De ouderbijdrage wordt in 10 maandelijkse termijnen in rekening gebracht. In de maanden juli en augustus wordt géén ouderbijdrage geïnd. Voor kinderen met een VVE indicatie betaalt u een aangepast tarief. De medewerkers van de afdeling plaatsing kunnen u verder informeren over de VVE-indicatie. U kunt hen bereiken via het mailadres ouderportaal@deeerstestap.nl

Link naar tarieven 2017.