U bent hier

Peuterspeelzaal en ouders

  • Oudercontacten/ouderhulp
  • Medezeggenschap
  • Oudercommissie
Oudercontacten
Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Vooral wanneer uw kind net naar de peuterspeelzaal gaat, is het goed om ervaringen uit te wisselen. U kunt met al uw vragen of opmerkingen over de peuterspeelzaal, de ontwikkeling of opvoeding van uw kind terecht bij de pedagogsch medewerkers. Mocht u er met de pedagogisch medewerker(s)  niet uitkomen, neem dan contact op met de manager van de wijk. Op de jaarlijkse ouderavond kunt u ook met andere ouders in contact komen

Ouderhulp

De peuterspeelzalen draaien voor een belangrijk deel dankzij de fantastische hulp van ouders. Naast de pedagogische medewerkers is het fijn als er een ouder meedraait op de groep. U ziet op deze manier waar we op de peuterspeelzaal mee bezig zijn en de kinderen vinden het een feest als mama of papa mee komt helpen. Ook op andere gebieden kan uw hulp gevraagd worden, denk dan aan voorbereiden van uitstapjes of feesten. U bent ook van harte welkom als vertegenwoordiger van de ouders in de oudercommissie van de speelzalen. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld!

Medezeggenschap
Als ouder van een kind dat de peuterspeelzaal bezoekt, heeft u ook inspraak in de zorg voor uw kind hier. Dit is vastgelegd in de wet mede- zeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De eerste stap heeft daarom een oudercommissie peuterspeelzalen. De taken en bevoegdheden van de oudercommissie vindt u in het reglement.

Oudercommissie peuterspeelzalen
De oudercommissie van de eerste stap peuterspeelzalen bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van kinderen. Stuk voor stuk voelen we ons geroepen om medezeggenschap te hebben over hetgeen waar onze kinderen op de peuterspeelzaal mee te maken krijgen. De eerste stap heeft veel locaties waar peuterspeelzalen gevestigd zijn. We streven ernaar binnen de oudercommissie elke locatie vertegenwoordigd te laten zijn.
We komen 6 x per jaar samen. De notulen van deze vergadering worden opgehangen op de prikborden van de peuterspeelzalen. Ook organiseren we 1x per jaar een ouder-thema-avond; een bijeenkomst met ouders en/of verzorgers.

We doen dit niet alleen voor onze eigen kinderen, maar ook voor die van u! Mocht u ergens tegenaan lopen, of het ergens niet mee eens zijn, laat het dan alstublieft weten op ocpeuterspeelzalen@deeerstestap.nl of spreek een van ons aan op uw eigen peuterspeelzaal.

In de oudercommissie zitten

   Hermien van Dinteren      moeder van Jarik / Harlekijn
   Natasja Hendriks    moeder van Thijs / Dikkertje Dap
   Maayke Thörig    moeder van Joas (vanaf april) / Blokhut
   Sabah Bogiz-Talhaoui    moeder van Nourara / Trinomini
   Neeltje Vermunt    moerder van Saar / Trinomini
   Maayke Thörig    moeder van Joas / Pippeloentje
   Femke van Kolck    Manager Wijk Centrum / de eerste stap

Verder zijn we altijd op zoek  naar nog meer enthousiastelingen zoals wij om de oudercommissie op volle sterkte te houden.  Hiervoor aanmelden kan op bovenstaand e mailadres en bij een van de leden op de peuterspeelzalen.
De oudercommissie is voor alle ouders/verzorgers, dus als je iets wilt laten bespreken in de oudercommissie of je wilt meer weten over de oudercommissie en je ziet ze staan, spreek ze dan gerust eens aan.