U bent hier

Peuterspeelzaal

Samen spelen op de peuterspeelzaal (Wijchen)

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar moeten de kans krijgen om samen met andere kinderen te kunnen spelen en zich verder te ontwikkelen. Daarom is er de peuterspeelzaal. Peuters kunnen hier gemiddeld twee dagdelen per week spelen en leren. De gemeente Wijchen subsidieert het peuterspeelzaalwerk. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Vertrouwde pedagogisch medewerker
Een peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Samen met de gemeente Wijchen hebben we er voor gezorgd dat iedere groep twee vaste pedagogisch medewerkers heeft. De beroepskracht/kindratio per groep zijn afgesproken in het convenant kwaliteit peuterspeelzaalwerk. De eerste stap houdt zich aan dit convenant.

VVE-plaatsing
De eerste stap
 ontvangt extra subsidie om de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te stimuleren. Dit noemen we VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Kinderen met een VVE-indicatie kunnen daarom voor een gereduceerde prijs 4 dagdelen per week naar de speelzaal.

Ouders helpen mee
De peuterspeelzalen draaien voor een belangrijk deel dankzij de fantastische hulp van ouders. Op alle groepen zijn 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Toch is het meedraaien niet alleen zinvol voor u en uw kind, maar wordt ook zeer op prijs gesteld.

Links:

Plaatsingsbeleid PSZ
Belangrijk voor u om te weten