U bent hier

Ouders en de peuterspeelzaal

Oudercontacten
Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk. Vooral in het begin van de plaatsing van uw kind op de peuterspeelzaal is een uitwisseling van ervaringen goed. Wij stellen het bovendien zeer op prijs als u met al uw vragen of opmerkingen over de peuterspeelzaal, de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, de pedagogisch medewerker benadert.
Mocht u er met de pedagogisch medewerker niet uitkomen, neem dan contact op met de manager van de wijk. Die zal in nauw overleg met u en de pedagogisch medewerker proberen het probleem op te lossen of de vraag beantwoorden.

Ouderhulp
De peuterspeelzalen draaien voor een belangrijk deel dankzij fantastische ouderhulp. Een onderdeel van de ouderhulp is dat er, naast de pedagogisch medewerkers, afwisselend een ouder meedraait om te helpen in de groep.
U ziet op deze manier waar we op de peuterspeelzaal mee bezig zijn en de kinderen vinden het een feest als mama of papa een ochtend of middag komt helpen. Ook opa of oma is van harte welkom als hulp voor de pedagogisch medewerkers.
Dat uw kind zeker in het begin graag uw aandacht zal willen hebben is heel gewoon. Wederzijdse aandacht is zeer waardevol en voor ons geen belemmering!
Daarnaast is er soms op andere momenten ouderhulp gewenst waartoe de pedagogisch medewerkers vrijwilligers zal vragen. Alleen samen met ouders kunnen wij een goede peuterspeelzaaltijd aan de peuters bieden.

Medezeggenschap peuterspeelzalen
De medezeggenschap van ouders van peuterspeelzalen is geregeld via de Oudercommissie (OC). De basis voor de OC is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Er is sinds april 2007 een oudercommissie opgericht. Indien u belangstelling heeft om lid te worden van de oudercommissie, kunt u contact opnemen met de manager van de wijk.

Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Logopedische dienst
Een maal per jaar brengt een logopediste van de logopedische dienst een bezoek aan de peuterspeelzaal en observeert de spraak/taal ontwikkeling en brengt, indien van toepassing een advies aan ouders uit.

Nieuwsbrief
Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit, met als doel u te informeren over belangrijke zaken en ontwikkelingen. Mocht u opmerkingen of reacties hebben op de nieuwsbrief dan horen wij dat graag van u.
De wijkgebonden nieuwsbrief en de algemene nieuwsbrief worden per mail naar u toegezonden. Zorgt u voor een correct mailadres?