Peuterspeelzaal Wijchen

Peuterspeelzaal Wijchen

Peuterspeelzaal De Blokhut

De speelzaal heeft drie groepen peuters in de leeftijd van 2 – 4 jaar. De speelzaal is gehuisvest in basisschool De Buizerd en kenmerkt zich door een intensieve samenwerking met ouders en de basisschool.

Telefoonnummer: 

06-52850635

Aantal groepen: 

3

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend op de ochtenden van 08.45 - 11.15 uur

Uitzondering de dinsdagmorgen 08.45 - 11.45 uur en donderdagmiddag 12.15 - 14.15 uur

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Donderdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmiddag
Woensdagmorgen / Vrijdagmorgen

 

Peuterspeelzaal Dikkertje Dap

Een kleinschalige speelzaal gelegen in het dorp Balgoij. Dikkertje Dap is gehuisvest in het dorpshuis tegenover de school. De nauwe samenwerking met school en ouders zorgt voor korte lijnen dat de ontwikkeling van uw kind ten goede komt.

Telefoonnummer: 

024-6413966

Aantal groepen: 

1

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

Er is één peuterspeelzaalgroep:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen

Peuterspeelzaal Harlekijn

Peuterspeelzaal Harlekijn is samen met de BSO van de eerste stap gehuisvest in basisschool de Speelhoeve. Het accent bij de speelzaal ligt bij het spelend leren. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle peuters zich veilig en geborgen voelen om zo optimaal te kunnen ontwikkelen. Speelzaal Harlekijn biedt een goede voorbereiding voor de basisschool.

Telefoonnummer: 

024-6450812

Aantal groepen: 

4

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend: 

Groep 1
Maandagmorgen / donderdagmorgen van 08.45 - 11.15 uur
Groep 2
Dinsdagmorgen / vrijdagmorgen van 08.45 - 11.15 uur
Groep 3
Woendagmorgen van 08.45 - 12.00 uur / maandagmiddag van 12.00 - 13.45 uur

Peuterspeelzaal Hummelhonk

Speelzaal Hummelhomk is gehuisvest in de Paschalisschool. Via thema’s en afwisselende activiteiten zorgen we ervoor dat de peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder kind . Aan het contact met de ouders en de basisschool hechten wij veel waarde.

Telefoonnummer: 

06-52870144

Aantal groepen: 

2

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen
 

Peuterspeelzaal Kruimeltjes Bergharen

Speelzaal Kruimeltjes maakt deel uit van de brede school "de Zandloper" in Bergharen, evenals onder andere de basisschool Wingerd en de buitenschoolse opvang van de eerste stap. Mede door het dorpse karakter is er een saamhorigheidsgevoel binnen de diverse gebruikers van het mooie nieuwe gebouw. Activiteiten op velerlei gebieden: creatief, beeldend of muzikaal is een van de speerpunten van deze speelzaal. 

Telefoonnummer: 

0487-531797

Aantal groepen: 

1

Openingstijden: 

Er is één peuterspeelzaalgroep:

De openingstijden zijn:
woensdagmorgen en vrijdagmorgen van 08.45 - 11.15 uur

 

Peuterspeelzaal Meikevertje

Speelzaal Meikevertje is een speelzaal waar kinderen elkaar ontmoeten, samen spelen in een veilige omgeving. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder kind. Via thema’s en afwisselende activiteiten zorgen we ervoor dat de peuters optimaal kunnen ontwikkelen. Aan het contact met de ouders en de basisschool hechten wij veel waarde.

Telefoonnummer: 

06-46290872

Aantal groepen: 

2

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen

Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Olleke Bolleke is gesitueerd bij basisschool de Boskriek. Rondom de speelzaal is veel groen aanwezig en een mooie buitenspeelplaats. Samen met de basisschool en de buitenschoolse opvang zorgen we ervoor dat uw kind die zorg krijgt die het nodig heeft

Telefoonnummer: 

06-52529715

Aantal groepen: 

1,5

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend van 8.45 - 11.15 uur

U heeft de keuze uit 2 van de onderstaande dagdelen 
Maandagmorgen / Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen

Peuterspeelzaal Pippeloentje

De speelzaal heeft twee groepen peuters in de leeftijd van 2 – 4 jaar. Regelmatig is er een uitwisseling met de kinderdagopvang van de Fazantstraat.

Telefoonnummer: 

024-6420249

Aantal groepen: 

2

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Donderdagmorgen
Dinsdagmorgen / Vrijdagmorgen

Peuterspeelzaal Springeling

Een gezellige speelzaal gelegen in basisschool ’t Palet. Enthousiaste pedagogisch medewerkers zorgen voor een vertrouwde, veilige omgeving waar uw kind optimaal kan ontwikkelen. Door de goede samenwerking met de school is een soepele overstap naar het basisonderwijs gegarandeerd.

Telefoonnummer: 

024-6421956

Aantal groepen: 

2

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Woensdagmorgen

Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen

 

Peuterspeelzaal Timpe Tampe

Uw kind is bij speelzaal Timpe Tampe twee ochtenden per week samen met andere kinderen welkom. Onder deskundige leiding wordt een gevarieerd programma aangeboden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Peuters groeien zo toe naar de basisschool.

 

Telefoonnummer: 

06-23688967

Aantal groepen: 

1

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

Er is één peuterspeelzaalgroep:
Dinsdagmorgen  / Donderdagmorgen 

Peuterspeelzaal Trinomini

Twee ochtenden per week komen kinderen tussen de 2 en 4 jaar bij elkaar. Onder professionele begeleiding van twee pedagogisch medewerkers wordt een gevarieerd programma aangeboden. Kinderen worden gestimuleerd en geprikkeld om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er is een ruim aanbod van materiaal voor zowel de motorische als de creatieve ontwikkeling. Er wordt veel met thema’s gewerkt die aansluiten op de beleveniswereld van het jonge kind.

Telefoonnummer: 

024-3660502

Aantal groepen: 

6

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

U heeft de keuze uit onderstaande groepen:
Maandagmorgen / Donderdagmorgen  2 groepen
Dinsdagmorgen / Vrijdagmorgen
Dinsdagmorgen / Donderdagmorgen
Woensdagmorgen / Vrijdagmorgen 2 groepen

Peuterspeelzaal Tweety Batenburg

is gelegen in het mooie dorp Batenburg. Gelegenheid genoeg dus om met de peuters uitstapjes in de omgeving te maken. Het dorpse karakter zorgt voor de gemoedelijke sfeer. De pedagogisch medewerkers werken ontwikkelingsgericht door middel van thema’s met creatieve activiteiten. Deze speelzaal is gehuisvest in het gebouw van basisschool St. Jan Baptist.

Telefoonnummer: 

06-51943590

Aantal groepen: 

1

Openingstijden: 

De speelzaal is geopend van 08.45 - 11.15 uur.

Er is één peuterspeelzaalgroep:
Maandagmorgen / Donderdagmorgen