Locaties

Buitenschoolse opvang Blauwe Hof 40-01

In drie sfeervolle ruimtes in hetzelfde gebouw met basisschool de Speelhoeve en peuterspeelzaal Harlekijn ontvangen we graag uw kind. Zo blijven kinderen in hun vertrouwde omgeving met de mogelijkheid om buiten te spelen met de vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Samenwerking met de school is dan ook een natuurlijke zaak voor ons. Denk hierbij aan het pedagogisch klimaat of het gezamenlijk organiseren van activiteiten.

Buitenschoolse opvang Borretweg 1 Grave

De buitenschoolse opvang is ondergebracht in het gebouw dat in gebruik genomen is per augustus 2014. Het biedt onderdak aan de kinderdagopvang, de peuterplusgroep en de buitenschoolse opvang. Enthousiaste pedagogisch medewerkers staan garant voor een plezierige tijd bij de opvang. De BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij samen op een ontspannende manier plezier hebben voor ons erg belangrijk is. 

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Brink 27

De Brink is een locatie, uniek van opzet. Naast de buitenschoolse opvang maakt onder andere het basisonderwijs en het wijkcentrum gebruik van deze aantrekkelijk locatie. Deze BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van activiteiten. BSO de Brink maakt deel uit van BSO Lingert.

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, flexibel, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang De Lingert 60-06

Buitenschoolse opang de Lingert is gesitueerd in een levendige nieuwbouwwijk. Samen met de peuterspeelzal en de basisschool is de BSO gehuisvest in een aantrekkelijk gebouw. De BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod activiteiten die niet alleen op de locatie aangeboden worden maar ook in de naast gelegen sporthal.

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, flexibel, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang De Weem 1 Bergharen

Deze buitenschoolse opvang maakt deel uit van brede school "de Zandloper" in Bergharen. Trefwoord is dan ook “samen sterk”. Dit uit zich door voor de kinderen een rustige, veilige en creatieve omgeving te creëren waar het samenwerken een belangrijke plaats in neemt. We kennen hier 2 groepen kinderen die ingedeeld zijn naar leeftijd.

Soorten opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Essinklaan 1a Grave

De buitenschoolse opvang is in het zelfde gebouw ondergebracht als de peuterplusgroep. Enthousiaste pedagogisch medewerkers staan garant voor een plezierige tijd bij de opvang. De BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij samen op een ontspannende manier plezier hebben voor ons erg belangrijk is. 

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier, flexibel, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Heumenseweg 46

De buitenschoolse opvang is, evenals speelzaal Timpe Tampe ondergebracht in de Antoniusschool. Zo is de samenwerking met alle partijen optimaal. De bosrijke omgeving biedt veel mogelijkheden voor 'buiten' activiteiten voor alle leeftijden. Omdat dit een kleine locatie is worden de kinderen op woensdag en vrijdag ná school en in de vakanties opgevangen bij BSO Lingert. Zo zijn er altijd voldoende kinderen om aantrekkelijke en op de leeftijd aangepaste activiteiten aan te bieden.

Buitenschoolse opvang Kerklaantje 15 Nederasselt

Deze buitenschoolse opvang is gehuisvest in Nederasselt. Voor school, naschool of beiden, de pedagogisch medewerkers staan voor uw kind klaar om ze een leuke tijd te bieden. Het accent ligt op ontspannen. Op woensdag, vrijdag en tijdens de schoolvakanties gaan de kinderen naar de BSO bij de Mgr. Borretweg in Grave. Op deze manier zijn er altijd voldoende kinderen aanwezig om gezellige activiteiten mee te doen. 

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Lijsterbesstraat 2

De buitenschoolse opvang is, evenals speelzaal het Meikevertje ondergebracht in basisschool de Viersprong . Zo is de samenwerking met alle partijen optimaal. De aantrekkelijke speelplaats is een ontmoetingsplek voor alle leeftijden. Omdat dit een kleine locatie is worden de kinderen op woensdag en vrijdag ná school en in de vakanties opgevangen bij BSO Lingert. Zo zijn er altijd voldoende kinderen om aantrekkelijke en op de leeftijd aangepaste activiteiten aan te bieden.

Buitenschoolse opvang Roerdompstraat 76

De buitenschoolse opvang (BSO) is, evenals speelzaal Pippeloentje ondergebracht in Brede school Noorderlicht. We hebben hier onze eigen groepsruimten. De ingang van  BSO Roerdompstraat bevindt zich aan de tunnelweg. Binnen brede school Noorderlicht werken wij samen met de Paulusschool, de Wijkvereniging, het Jonge Kind, kinderfysiotherapie Entermotion en het Sociaal wijkteam.  Alles in één gebouw, voor de samenwerking optimaal. BSO Roerdompstraat biedt opvang aan kinderen van de Paulusschool en de Buizerd, dit resulteert in een leuke groepsdynamiek.

Buitenschoolse opvang Stationssingel 8 Ravenstein

De buitenschoolse opvang is in het zelfde gebouw ondergebracht als de kinderopvang. De overstap naar de buitenschoolse opvang is dus vertrouwd. Kinderen zijn snel gewend en kunnen deelnemen aan uitdagende en veelzijdige activiteiten. Samen op een ontspannende manier plezier hebben is voor ons erg belangrijk. Kinderen kunnen zich bij ons lekker uitleven in de gymzaal, het amfitheater, het voetbalveld of de mooi ingerichte buitenspeelplaatsen.

Soorten opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Buitenschoolse opvang Suikerbergseweg 2

Buitenschoolse opvang op maat, dat is wat we bieden op deze locaties. Voor school, na school of beiden, de pedagogisch medewerkers staan voor uw kind klaar om ze een leuke tijd te bieden buiten de schooltijden. Het accent ligt op ontspannen. Tijdens de schoolvakanties is uw kind op de dagen waarop het normaal de buitenschoolse opvang bezoekt, de hele dag welkom. Ieder vakantie worden er speciale activiteiten georganiseerd. Naast de binneruimte is er veel speelgelegenheid rondom de opvang.

Buitenschoolse opvang Veenhof 17-12

Buitenschoolse opvang op maat, dat is wat we bieden op deze locaties. Voor school, na school of beiden, de pedagogisch medewerkers staan voor uw kind klaar om ze een leuke tijd te bieden buiten de schooltijden. Het accent ligt op ontspannen. Tijdens de schoolvakanties is uw kind op de dagen waarop het normaal de buitenschoolse opvang bezoekt, de hele dag welkom. Ieder vakantie worden er speciale activiteiten georganiseerd.

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd, flexibel en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Kinderdagopvang Borretweg 1 Grave

Een geheel nieuw, fris en licht gebouw dat in gebruik genomen is per augustus 2014. Het biedt onderdak aan de kinderdagopvang, de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang.
In een open en vriendenlijke sfeer worden de kinderen begeleid door deskundige pedagogische medewerkers. Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de opvang, dit kan in de uitdagende buitenomgeving. Er worden thema gerichte activiteiten aangeboden voor zowel de jongste kinderen als de al wat oudere peuters. Buitenslapen behoort tot de mogelijkheden.

Kinderdagopvang Fazantstraat 64

De kinderdagopvang aan de Fazantstraat is gehuisvest in een vrijstaand gebouw omgeven door veel groen. De speel- en ontdek tuin is dan ook een geliefd plekje voor onze kinderen. Oudere kinderen maken regelmatig gebruik van de buitenschoolse opvang ruimte bij de Roerdompstraat. Een overgang van kinderopvang naar buitenschoolse opvang is zo een vertrouwde stap.

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Dagopvang (morgen en/of middag)
Verlengde opvang van 07.30 - 08.00 uur

Kinderdagopvang Laantje 6

Wijk Centrum biedt kinderopvang aan bij het Laantje in het centrum van Wijchen. Onderleiding van een deskundig team bieden we, in een open en vriendelijke sfeer opvang aan voor kinderen van 0 – 4 jaar. Spelenderwijs en themagericht zorgen we voor inspirerende en ontwikkelingsgerichte activiteiten. De grote mooi aangelegde tuin met allerlei speciale hoekjes zorgt voor een uitdagende buitenomgeving.

Soorten opvang die aangeboden worden
Dagopvang (morgen en/of middag).
Verlengde- en flexibele opvang.

Kinderdagopvang Stationssingel 8 Ravenstein

Bij de dagopvang werken we aan een vertrouwde en gemoedelijke sfeer. Samen met elkaar is het uitgangspunt. Mede doordat de dagopvang is gesitueerd in een multifunctioneel gebouw kunnen we een uitgebreid programma van ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden. Zo gaan we regelmatig naar de bibliotheek en maken met plezier gebruik van de sportzaal en genieten we van het buiten spelen in onze 'groene ontdektuin'. Onze locatie biedt onderdak aan kinderen van 0-13 jaar. Baby’s, dreumesen, peuters en kinderen van de BSO zijn bij ons welkom.

Kinderdagopvang Warmoezenier 11

Een prachtige nieuwe locatie in de Wijk Huurlingsedam. Per januari 2015 is de opvang bij de Warmoezenier gestart. Een locatie met ruime openingstijden en de mogelijkheid uw kind de warme maaltijd te laten gebruiken. We besteden veel aandacht aan het 'buitenzijn'  in onze prachtige speel- ontdek tuin die kinderen uitdaagt om zinvol met de natuur om te gaan.  Buitenslapen behoort ook tot de mogelijkheden. De locatie heeft groepen in de leeftijd van 0 - 2 jaar en van 2 - 4 jaar. Wil je een keertje komen kijken, dan ben je van harte welkom ! Je kunt hiervoor rechtsreeks contact opnemen. 

Peuterplusgroep Beukenlaan 6 Velp

De peuterplusgroep is gehuisvest in het dorp Velp gemeente Grave. Hier spelen kinderen samen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In een open en vriendelijke sfeer worden de kinderen begeleid door deskundige pedagogische medewerkers. Zo creëren we voor een kind een vertrouwde omgeving waar we aan de leeftijd aangepaste activiteiten aanbieden. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is gesubsidieerde opvang mogelijk.

Peuterplusgroep Essinklaan 1a Grave

Het gebouw aan de Essinklaan biedt onderdak aan een peuterplusgroep en buitenschoolse opvang. In de peuterplusgroep spelen kinderen samen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In een open en vriendelijke sfeer worden de kinderen begeleid door deskundige pedagogische medewerkers.  Zo creëren we voor een kind een vertrouwde omgeving waar we aan de leeftijd aangepaste activiteiten aanbieden. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is gesubsidieerde opvang is mogelijk.

Peuterplusgroep Schoolstraat 8 Gassel

De peuterplusgroep in Gassel valt onder het management van Grave. Ouders kunnen hun kind twee dagdelen per week naar de peuterplusgroep brengen. Gassel is een klein dorp waardoor er al snel een gemoedelijke sfeer ontstaat onder ouders en kinderen. Een activiteitenaanbod gericht op kinderen van 2 - 4 jaar biedt het kind alle mogelijkheden om zo goed mogelijk te ontwikkelen. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is gesubsidieerde opvang is mogelijk.

Peuterspeelzaal Harlekijn

Peuterspeelzaal Harlekijn is samen met de BSO van de eerste stap gehuisvest in basisschool de Speelhoeve. Het accent bij de speelzaal ligt bij het spelend leren. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle peuters zich veilig en geborgen voelen om zo optimaal te kunnen ontwikkelen. Speelzaal Harlekijn biedt een goede voorbereiding voor de basisschool.

Peuterspeelzaal Hummelhonk

Speelzaal Hummelhomk is gehuisvest in de Paschalisschool. Via thema’s en afwisselende activiteiten zorgen we ervoor dat de peuters zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder kind . Aan het contact met de ouders en de basisschool hechten wij veel waarde.

Peuterspeelzaal Kruimeltjes Bergharen

Speelzaal Kruimeltjes maakt deel uit van de brede school "de Zandloper" in Bergharen, evenals onder andere de basisschool Wingerd en de buitenschoolse opvang van de eerste stap. Mede door het dorpse karakter is er een saamhorigheidsgevoel binnen de diverse gebruikers van het mooie nieuwe gebouw. Activiteiten op velerlei gebieden: creatief, beeldend of muzikaal is een van de speerpunten van deze speelzaal. 

Peuterspeelzaal Meikevertje

Speelzaal Meikevertje is een speelzaal waar kinderen elkaar ontmoeten, samen spelen in een veilige omgeving. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van ieder kind. Via thema’s en afwisselende activiteiten zorgen we ervoor dat de peuters optimaal kunnen ontwikkelen. Aan het contact met de ouders en de basisschool hechten wij veel waarde.

Peuterspeelzaal Springeling

Een gezellige speelzaal gelegen in basisschool ’t Palet. Enthousiaste pedagogisch medewerkers zorgen voor een vertrouwde, veilige omgeving waar uw kind optimaal kan ontwikkelen. Door de goede samenwerking met de school is een soepele overstap naar het basisonderwijs gegarandeerd.

Peuterspeelzaal Trinomini

Twee ochtenden per week komen kinderen tussen de 2 en 4 jaar bij elkaar. Onder professionele begeleiding van twee pedagogisch medewerkers wordt een gevarieerd programma aangeboden. Kinderen worden gestimuleerd en geprikkeld om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Er is een ruim aanbod van materiaal voor zowel de motorische als de creatieve ontwikkeling. Er wordt veel met thema’s gewerkt die aansluiten op de beleveniswereld van het jonge kind.

Peuterspeelzaal Tweety Batenburg

is gelegen in het mooie dorp Batenburg. Gelegenheid genoeg dus om met de peuters uitstapjes in de omgeving te maken. Het dorpse karakter zorgt voor de gemoedelijke sfeer. De pedagogisch medewerkers werken ontwikkelingsgericht door middel van thema’s met creatieve activiteiten. Deze speelzaal is gehuisvest in het gebouw van basisschool St. Jan Baptist.

Peutersplusgroep Mgr. Borretweg 1 Grave

Een fris en licht gebouw dat in gebruik genomen is per augustus 2014 biedt onderdak aan de kinderdagopvang, de peuterplusgroep en de buitenschoolse opvang. De peuterplusgroep bij de Borretweg is onderdeel van de kinderdagopvang. Bij de peuterplusgroepen komen kinderen van de zelfde leeftijd (2 - 4 jaar), twee dagdelen per week samen. Enthousiaste pedagogisch medewerkers staan garant voor een plezierige en leerzame tijd bij de opvang. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan is gesubsidieerde opvang is mogelijk.

Voorschoolse opvang Huissteden 14-01

De voorschoolse opvang bij basisschool ’t Palet is gehuisvest in de school en deelt de ruimte met de speelzaal. Vertrouwd terrein dus voor uw kind. Oudercontacten zijn voor ons belangrijk, evenals de overdracht door de leerkrachten van de school. Weten wat een kind bezighoudt is een eerste begin van goede opvang.

Soorten opvang die aangeboden worden
Voorschoolse opvang

De naschoolse opvang, vakantieopvang en opvang op roostervrije dagen van basisschool 't palet vindt plaats op BSO Oudenlaan.