U bent hier

Incidentele opvang nodig

kinderdagopvang en buitenschoolse opvang

U heeft buiten de reguliere opvang een extra dag(deel) opvang nodig. Dat kan mits er plaats in de groep is en als er geen extra personele inzet nodig is. 
De opvang valt ook onder de Wet Kinderopvang, u ziet de kosten terug op de factuur en de jaaropgaaf.

Op het formulier vindt u de spelregels voor de incidentele opvang:

Kinderdagopvang/peuterplusopvang          Kinderdagopvang Warmoezenier

Buitenschoolse opvang

Greenlabel
Calibris
 
Het beterboek