U bent hier

De peuterspeelzaalopvang

Pedagogisch beleidsplan
Hoe wij met de kinderen om willen gaan, welke zaken wij belangrijk vinden hebben we vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan. Een uitgebreide versie ligt op iedere locatie ter inzage;

Voor- en Vroegschoolse Educatie  (VVE)
Voor peuters met een vermoeden van een ontwikkelingsachterstand bestaat er de mogelijkheid om 4 dagdelen naar de speelzaal te komen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de pedagogisch medewerker.

Groepsgrootte en leiding
De peuters komen twee dagdelen per week in een groep tussen 12 en 16 peuters (afhankelijk van de grootte van de locatie) en begeleid door 2 vaste pedagogisch medewerkers die opgeleid zijn volgens de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Omdat wij graag een aandeel leveren om nieuwe pedagogisch medewerkers goed op te leiden zijn er regelmatig stagiaires, boventallig, in de groepen.

3+groep
Oudste peuters zijn toe aan andere activiteiten en meer rollenspel en groeien zo toe naar de basisschool. Waar huisvesting hiertoe ruimte biedt en bij voldoende deelname bieden wij een extra dagdeel voor peuters vanaf drie jaar de zogenaamde 3+groep. Aanmelden kan via de pedagogisch medewerkers.

Mutaties / afmelden
Wilt u elke wijziging in de inschrijfgegevens doorgegeven. Dit kan via het ouderportaal op onze website (rechterzijde: Aanmelden / inlog ouders).
Afmelden kan niet via het ouderportaal, afmelden kan door het invullen van dit formulier. Vermeldt u de naam van uw kind, de speelzaal en de dag dat uw kind voor het laatst de speelzaal bezoekt

Geeft u ook tijdig wijzigingen in de noodnummers door zodat wij u in geval van nood direct kunnen bereiken?

Afscheid nemen
Afscheid nemen is niet voor iedere peuter (en ouder) even makkelijk. Belangrijk is dat de kinderen leren erop te vertrouwen dat weggaan en afscheid nemen ook betekent dat mama of papa weer terug komt. Ieder kind is anders, elk afscheid is anders. Voor advies hierover kunt u het best de pedagogisch medewerker benaderen.

Meebrengen speelgoed van thuis
Bij de eerste stap is voldoende spel- en ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Het is dus niet nodig dat uw kind van thuis speelgoed meebrengt. Uiteraard kan het voorkomen, dat uw kind trots lievelings- of gekregen speelgoed wil laten zien aan de pedagogisch medewerkers of de andere kinderen. Dit is geen probleem, houdt u er wel rekening mee dat de pedagogisch medewerkers geen verantwoording kunnen dragen voor het stuk gaan van speelgoed. De eerste stap is hiervoor niet verzekerd.