U bent hier

Algemene informatie peuterspeelzalen

Kinderopvang de eerste stap is een organisatie zonder winstoogmerk en biedt  kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk.

Doelstelling peuterspeelzalen

De peuterspeelzalen richten zich voor kinderen tussen 2 en 4 jaar op onderstaande doelen:

  • spelen: het bieden van een stimulerende speelgelegenheid aan peuters in aanvulling op de speelmogelijkheden thuis en als voorbereiding op de basisschool.
  • ontwikkelen: het stimuleren en begeleiden van de cognitieve, sociaal- motionele, motorische en creatieve ontwikkeling.
  • signaleren: herkennen van problemen in de ontwikkeling.
  • ontmoeten: het bieden van de mogelijkheid tot onderlinge ontmoeting en contact aan peuters en ouders in de peuterspeelzaal als buurtvoorziening.

     Er is gelegenheid tot opvoedingsuitwisseling en opvoedingsondersteuning.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Jaarlijks wordt er op al onze locaties een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gehouden met daaraan gekoppeld een plan van aanpak. De gegevens van deze inventarisatie en het plan van aanpak liggen op de locatie ter inzage. Ook worden deze aan de GGD verstrekt ten behoeve van de inspecties. Op elke locatie wordt er jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden.

Roken
In het belang van de kinderen is het niet toegestaan in de peuterspeelzaal te roken of peuken achter te laten op het buitenterrein. Wanneer kinderen sigarettenpeuken in de mond stoppen kunnen zij erg ziek worden.

Vakanties
Tijdens de vakanties is de peuter- speelzaal gesloten. De vakanties lopen veelal gelijk met die van de basisschool. Zie ook het vakantierooster van de bassischolen.